Politică de confidențialitate

Termeni generali

Proelectric S.R.L. respectă dreptul la intimitate și viață privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site și, de asemenea, respectă și se conformează cu toată legislația în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Această politică definește informațiile pe care Proelectric S.R.L. le poate colecta și modul în care aceste informații pot fi procesate. Acest document vă oferă și instrucțiuni în cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate sau diseminate atunci când vizitați acest site.

Protecția datelor cu caracter personal

Proelectric se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate prin intermediul acestui site, conform Legii 677/2001, privind protecția datelor personale. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). Înregistrarea pe acest site presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus menționate și acordul ca datele personale să fie folosite de către Proelectric, în scopuri de marketing.

Proelectric S.R.L. nu va colecta nici o informație sau date care permit identificarea, persoanelor fizice pe nici unul din site-urile Companiei în afara cazului în care aceste informații ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informații va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Proelectric S.R.L. în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidențialitate. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru, prin contactarea noastra prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție pe pagina de contact.

Informații tehnice suplimentare care se colectează automat

Proelectric S.R.L. poate colecta în mod automat (nu prin înregistrare voluntară) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării acestui site. Acest tip de informație tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, sau rezoluția monitorului computerului personal folosite de utilizator.